SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU
BUDZOGÁŇ

BUDZOGÁN

    KTO SME

Sme skupina historického šermu Budzogáň z Banskej Bystrice. Zaoberáme sa prevažne scénickým stvárnením a rekonštrukciou obdobia ranného stredoveku, konkrétne tesne pred a po príchode solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

    ČO ROBÍME

Stvárňujeme život Slovanov využitím dobových kostýmov, zbraní a vybavenia, prislúchajúcich obdobiu 8.-10. storočia.


Pripravujeme rôzne šermiarske súboje založené na scénickom šerme.


Tvoríme predstavenia, v ktorých nechýbajú šermiarske súboje, humorné situácie a niekedy aj nečakané zvraty.