SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU
BUDZOGÁŇ

O NÁS

Historickému šermu sa naša skupina venuje od roku 2009, keď sme začínali s trénovaním šermu pod vedením Ing. Ivana Beličku. Na začiatku nás bolo 10 a začínali sme šermom s jedenapolručným mečom. Neskôr, asi po roku, sa z nás vyselektovali ľudia ktorí založili skupinu historického šermu a prešli sme na šerm jednoručným mečom a štítom, dýkami a nožmi, tyčovými zbraňami (palica, budzogáň, kopija), sekerou a zápasením.

V súčasnosti naša skupina pozostáva so siedmych členov a niekoľkých externistov. Venujeme sa scénickému šermu a dobovému stvárneniu života našich predkov, starých Slovanov, z obdobia tesne pred a po príchode bratov sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy.

Máme skúsenosti s organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí pre deti a mládež a samozrejme si na svoje príde aj starší divák.